Χριστουγεννιάτικες Μπάλες

Χριστουγεννιάτικες Μπάλες.  Περιέχει δυο κατηγόριες μπαλών. Γυάλινες και Πλαστικές. Υπάρχουν φωτιζόμενες γυάλινες μπάλες.