Ραδιόφωνα και κασετόφωνα

Διάφορα ραδιόφωνα και κασετόφωνα που δουλέουν με μπατάριες και ρευμα.

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων